Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dla rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW w 2023/2024 r.

Przewodniczący Rady  Rodziców: Łukasz Padrak

     Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Małgorzata Falkowska

                 Sekretarz Rady Rodziców: Aleksandra Trościankowska        

Skarbnik: Agnieszka Maj    

Komisja Rewizyjna:

·  Magdalena Hinc

·  Kamila Młodzianowska 

 

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW:

 

 6 marca 2024

22 maja 2024

 

3. DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 

  • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
  • zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów,
  • zakup nagród i pomoc finansowa przy konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
  • organizacja imprez szkolnych tj. Andrzejki/Mikołajki,
  • organizacja i pomoc finansowa przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka,
  • opiniowanie programu wychowawczo – pedagogicznego.

 
4. KONTAKT


Przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Padrak:

mail: lukasz.padrak@gmail.com

 

 

 

Uchwała nr 2/2020

z dnia 15 września 2020 r.

Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców, postanawia się co następuje:

§1

W roku szkolnym 2023/2024 ustala się dobrowolną składkę roczną rodzica za jego wszystkie dzieci uczęszczające do ZKiW w Bielkówku w wysokości 50 zł.

§2

Dopuszcza się możliwość wpłaty w 10 równych ratach (po 5 zł miesięcznie).

§3

Dopuszcza się możliwość wpłaty kwoty większej niż wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców.

§4

Realizację uchwały powierza się wszystkim członkom Rady Rodziców, odpowiednio dla każdego oddziału, którego są przedstawicielem.

§5

Składkę należy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców lub bezpośrednio Skarbnikowi Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku lub odpowiedniemu Skarbnikowi klasowej Rady Rodziców. W przypadku przelewu bankowego wpłaty należy wnosić na rachunek o numerze:

 

PKO BP44 1020 1811 0000 0102 0221 7248,

 

w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do której uczęszcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Data dodania: 2022-07-04 12:27:23
Data edycji: 2023-12-19 08:33:27
Ilość wyświetleń: 1769

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU.

OD LAT WSPIERAMY TALENTY!

Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej